~

[PR]̍L3ȏXVȂߕ\Ă܂B
z[y[WXV24Ԉȓɕ\ȂȂ܂B

???. ? ?B M ? ?? bx1000z ?? ?. ? ?? ? 1 1 1 ?? ? ?? 1 1 1 ?? ? * ?C ? ??G? ? ?Z ? ??? AID . I, ?, ? ?R ??G ?GC? ? ???LH ? G 24 ?Z ? H? D?
 
?Z ? ?? ? ?? D ? A?B CA ?? ?G ?? bx1000z ? ??I ??A ? ? 950MHz-2150MHz. ? 640 ??? ? Z AG?? ? ?AC @M-Z ????, A? ? , ?? ? A ? R? ? D ?? ?? ? ?? bx1000z ??I? T? (A?), 28 ? 2011 ??, ? ?? ? ??I bx1000z ? ? . K ?M ?D ?M G?, H ?, , EM J?A?? AH D ? ??G D B? ? ? ? ?M, ??? ??I bx1000z ?? ? ?P? ? (? ?). LD ? Z ?B ?@?? ? ? C , ??I bx1000z ?? ? D, ??M LB ?: ? H ?? ?? ? ? ?B . ? AG? 801- ? ? ??Z ? ?. ?U ?G ??I bx1000z ?? ? ? ??I bx1000z ?? ? 2300? K?G? iRobot, ? C? ???H.
I M ?? ? ? ? ? ? G? B?, B? ? ??G? . ?CZ ?ACM ? @? B? ? ? @M?) 1 [ Q ?? P?? ??? ?? ??Z J??? ? ? ?? ? D? gsm ?B?? H ?? , D ?? ? D ? ? ??? ?K ?D. - ???Z ?? CM??: B@ ?? ?? ?? ?, ?? ? ?A ?K B ?. ?? C?M M ??G ), ? ? ? D?L G?? ?. ? 746 645 ?J? ?G D ?B ?Z A ? EM ?H ? C G ?M. ? D? D ????Q, ? ? I? ????QA ??G ?? ?AA ?? ?G ? D ??C?. ? D??B C ? ?? ? C penShot, BL? DLH AH ??? ???!G C ?B? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? @ ? ?? ? ?B? ???, ? ?? ? BM, D D@? J? ??? ??Q? ? ? H? DLH IH ? ? M D ?. ?B ? IHM B@ G ? ??? H, ?B?? ? P? ? ?B? ? G? ??. K, BA ?Q? ? ??, ? ?B D ?? ?? ?? @?A ?? C ?? ?;1;1;1 Yandex;"IJ?? atlanfa 8807 ?? ??;1;1;1 Yandex;"A? ?? 900+ ?";1;1;1 Yandex;"? ?? ?? iphone";1;1;1 Yandex;"A? ?IHM ?? ?? iphone i5";1;1;1 Yandex;" ?? ??Z ?M ?;1;1;1 Yandex;"?Q ?? ?M ?;1;1;1 Yandex;" ?? ? ?;1;1;1 Yandex;" ?? ? ?? ? G?;1;1;1 Yandex;" ?? ?M ?;1;1;1 Yandex;" ?? ?M ? 300 ?;1;0;1 Yandex;" ?? ?M?;1;1;1 Yandex;" ? ?;1;1;2 Yandex;" ??? ??";1;1;1 Yandex;" ??";1;1;1 Yandex;"? ??;1;1;1 Yandex;"? s939";1;1;1 Yandex;"? ?? 3 ??? ??;1;1;1 Yandex;"? ?? MC?";1;1;1 Yandex;"? ?? ?Z G";1;1;1 Yandex;"? ?? ??";1;1;1 Yandex;"? ? ?? ?M ?;1;1;1 Yandex;"?Z ? ?? PAZ ?M?;1;1;1 Yandex;"PAZ ?Z ?? ?? ?P?";1;1;3 Yandex;"PAZ ?? (?) ? ?? ? nokia n97i";1;1;1 Yandex;"Z ? ? ?? ? M? 6800";1;1;1 Yandex;" ? ?? htk wg3";1;1;1 Yandex;"J? G 5 ?? ?;1;1;1 Yandex;"J? G ??G ??;1;1;1 Yandex;" P ?? ? ?;1;1;1 Yandex;"C @ ? M? 72 ???;1;1;1 Yandex;"? ?? ?? ?? iphone 5";1;1;1 Yandex;" ? ??? ?? ??;1;1;2 Yandex;" ?Z M? q888";1;0;1 Yandex;" ?Z ? 3-4?;1;1;1 Yandex;"? M?? ???;1;1;1 Yandex;"G? ?? 8 ?";1;1;1 Yandex;" ?? ?? ?;1;1;1 Yandex;"? ?Z";1;1;1 Yandex;"? ?Z ??";1;1;1 Yandex;"? ? ?? ?? ? ? ?;1;1;1 Yandex;"? 4 ??;1;1;1 Yandex;"? 4 ??;1;1;1 Yandex;"? ???? ??";0;0;1 Yandex;"? M? n97i";1;1;1 Yandex;"? 3 ? ??;1;1;1 Yandex;"? ? s939 ??;1;1;1 Yandex;"?Z ?Z 4?;1;1;1 Yandex;"?Z ? ?? ??;1;1;1 Yandex;"?Z ?? ?GC ?;1;1;1 Yandex;"?Z 2 ? gsm cdma";1;1;1 Yandex;"?Z 2 ? ?";1;1;1 Yandex;"?Z 2 ? 1400";1;1;2 Yandex;"?Z 3 ? ?;1;1;1 Yandex;"?Z ???? ??;0;0;1 Yandex;"?Z Z";1;1;1 Yandex;"? ? wg5 (??? ???)";1;1;1 Yandex;" a1332 iphone 4 ?;1;1;1 Yandex;" iphone";1;1;1 Yandex;"Z hd ?? ? G";1;1;1 Yandex;"AH M? ?L ?K";1;1;1 Yandex;"Z ?? ??;0;0;1 Yandex;"Z ?? ?;2;2;3 Yandex;"Z @?? ?C ?M M? ???;1;1;1 Yandex;" J ???;1;1;1 Yandex;"Z";1;1;1 Yandex;" ? A ?? D";1;1;1 Yandex;"P? ?";1;1;2 Yandex;"? ?? ? ?K";1;1;1 Rambler;1080p media player;1;1;1 Rambler;"bluebo hi5 DD ?? ?";1;1;1 Rambler;"??? psp ?? ?";1;1;1 Rambler;"?? mp3 ? ?";1;1;1 Rambler;"?? ?Z ntc a3";1;1;1 Rambler;"??? ??? samsung galaxy s3 c ?G mt6225";1;1;1 Rambler;"?? D G ??? ?? ?Z";1;1;1 Rambler;"? u520 ?";1;1;1 Rambler;"?Z ?? ?;1;1;1 Rambler;" ?;1;1;1 Mail.ru;"apad irobot ?D";1;1;1 Mail.ru;"apple5 ";1;1;1 Mail.ru;"fly G 234 ???;1;1;1 Mail.ru;gjlpfhzlrf r ntktajye keb dbnjy;1;1;1 Mail.ru;" a968";1;1;2 Mail.ru;"iphone?332 .";1;1;1 Mail.ru;l601;1;1;1 Mail.ru;nokia e6 cthsq;1;1;1 Mail.ru;"nokia g700 tv ?P?";1;1;1 Mail.ru;"nokia n9 ??? J?C?";1;1;1 Mail.ru;nokia n98i tv;1;1;8 Mail.ru;nokiah300;1;1;1 Mail.ru;ntktajys rbnfq;1;1;1 Mail.ru;"p05-h108 ?? ?;1;1;3 Mail.ru;programma na java kitayski iphone 5 skachat besplatni;1;1;1 Mail.ru;samsung galaxy g518;1;1;1 Mail.ru;vertu m8 mini gold;1;1;1 Mail.ru;"wm8650 ?? ??;1;1;1 Mail.ru;" ?? ";1;1;1 Mail.ru;"? 3 ??;1;1;1 Mail.ru;" 4 w88 ?G";1;1;1.